بیمه‌نامه بدنه، محصول بی‌مشتری این روزهای صنعت بیمه

 
بیمه‌نامه بدنه، محصول بی‌مشتری این روزهای صنعت بیمه

 

بیمه‌نامه بدنه، محصول بی‌مشتری این روزهای صنعت بیمه

با وجود دامنه گسترده خدماتی بیمه‌نامه بدنه اتومبیل، اما آمارها گویای استقبال کم مردم از بیمه نامه بدنه خودرو در کشور است. چابک آنلاین، زهرا نامداری، درحال حاضر شرکت های بیمه ای ،خدمات متنوعی را در پوشش بیمه نام بدنه خودرو گنجانده اند. حتی گاه ، به نظر می‌رسد که برخی از شرکت ها بیمه ای به رقابت نامعقول در ارائه نرخ این رشته بیمه ای دست می زنند.

با این وجود  همچنان ضریب نفوذ این رشته بیمه ای در صنعت بیمه پایین بوده و ضریب خسارت این رشته نیز به نقطه سربه‌سر نزدیک شده است.

 

گفته می شود که در مقابل حدود 24 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادره در سال گذشته تنها حدود 4 میلیون بیمه نامه بدنه خودرو صادر شده است.

به‌عبارتی دیگر،تنها حدود 15 درصد یا یک ششم خودروهای دارای بیمه شخص ثالث، از بیمه نامه بدنه برخوردار هستند.

فراموش نکنیم که بخشی از آمار مذکور نیز مربوط به خودروهای لیزینگ و صفر کیلومتر هستند که یا سازنده خودرو و یا شرکت لیزینگ بیمه‌نامه بدنه را به مشتری ارائه کرده است.

اگر این خودروها از آمار خارج شوند، درصد بیمه‌های بدنه اختیاری از این هم کمتر خواهد شد.

 جالب‌تر اینکه اگر به این تعداد،خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث هم اضافه شود، این عدد ا ز15 درصد هم به مراتب کمتر خواهد شد.

از قرار معلوم، 2 میلیون خودرو و 9 میلیون موتور سیکلت با وجود اجباری بودن بیمه نامه شخص ثالث، فاقد این نوع بیمه نامه هستند.

پس از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث و با تصویب قانون خودروی متعارف، برای پرداخت خسارت مالی خودروهای گران‌قیمت،معیار و شرایطی در نظر گرفته شده که در آن محدودیت های جدیدی برای جبران خسارت  ایجاد شده است.

به نظر می رسد که با وجود افزایش افسارگسیخته قیمت خودرودرماه‌های اخیر،خودروهای زیادی در سطح کشور مشمول موضوع خودروی غیرمتعارف شناخته شوند.

حال‌ آنکه پوشش تعهد مالی برای خودروهای نامتعارف تا سقف 220 میلیون تومان  بوده و اگر بیشتر از این میزان خسارت به خودرو وارد شود باید از بیمه نامه بدنه استفاده کنند.

بی شک، با توجه به قانون خودروهای متعارف و نامتعارف ، در این شرایط، تهیه بیمه بدنه خودرو به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

 

 

اما به راستی چه عواملی سبب شده که با وجود دامنه خدماتی بیمه بدنه اتومبیل و ضرورت تهیه آن، استقبال از این بیمه نامه همچنان کم باشد؟

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران به چابک آنلاین گفته که آمار فروش بیمه نامه های بدنه در سال 98 نسبت به 97 رشدی نداشته است.

علی اصغر عنایت، با تاثیر گذار دانستن وضعیت اقتصادی مردم در آمار پایین ضریب نفوذ بیمه نامه بدنه خودرو، گفت:  قیمت خودروها افزایش یافته و به دنبال آن هم حق بیمه ها افزایش پیدا می کند.

وی،بیان کرد: با وجود اینکه برخی از شرکت های بیمه ای نرخ های نامعقول که از بعد فنی،هیچ توجیهی ندارد برای بیمه بدنه خودرو می دهند و حتی گاه تا60 تا 70 درصد هم تخفیف می دهند، باز میزان فروش بیمه بدنه خودرو تغییر چندانی نداشته است.

به اعتقاد دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران،با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا باعث کاهش تصادفات شده ولی به دلیل همین افزایش نرخ قطعات خودرو، ضریب خسارت شرکت های بیمه ای کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی هم داشته است.

 

بیشتر بدانید … این افراد بیمه تامین اجتماعی رایگان می گیرند !

 

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران، اظهار کرد: متاسفانه رقابت در رشته بیمه بدنه خودرو سالم نیست و تنها راه کنترل ریسک این بیمه نامه این است که شرکت های بیمه ای از تخفیف های نامناسب و غیرفنی دست بردارند و اصولی و فنی مثل سایر رشته ها با رشته بیمه نامه بدنه برخورد کنند.

دست اندرکاران امر،همواره از ضریب نفوذ پایین بیمه بدنه خودرو گله مند بوده و با مقایسه ارقام بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل بر جانیفتادن فرهنگ این بیمه و ضرورت فرهنگ سازی آن تاکید دارند.

این احتمال وجود دارد که بیمه بدنه خودرو به عنوان یک بیمه اختیاری کمتر مورد توجه خریداران بیمه بوده و ناآگاهی از محاسن و مزایای آن یکی از دلایل پایین بودن استقبال از این بیمه  نامه در کشور باشد.

البته از وضعیت اقتصادی مردم به عنوان یکی از عوامل اصلی در فروش بیمه نامه بدنه خودرو نباید غافل بود.

 

مطالب مرتبط: چطور بفهمیم چقدرسابقه بیمه داریم؟

 

شرکت های بیمه ای می توانند با خلاقیت در ارائه محصول متنوع در زمینه بیمه نامه بدنه،شرایطی را بوجود آورند تا بیمه‌گذاران با توجه به شرایط مالی و امکانات خود،با اشتهای بیشتری نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام کنند.

بی‌شک وجود نرخ های پرنوسان برای بیمه بدنه خودرو، نشان دهنده این است که شرکت های بیمه ای به دنبال جذب پرتفو در این زمینه هستند.

هر چند که نباید  از ضرورت کنترل ضریب خسارت بیمه بدنه خودرو هم غافل شد.

 شاید وقت آن رسیده که صنعت بیمه در بدست آوردن آمار و بررسی نرخ های کارشناسی و رسیدن به یک نرخ منطقی،به همفکری بپردازند تا از تبدیل شدن موضوع ضریب خسارت این بیمه نامه به یک چالش درآینده صنعت بیمه جلوگیری کنند. منبع: چابک آنلاین