بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی

شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می‌باشد.

ساختمان، تأسیسات، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی بیمه نمود.

بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) نیاز به این بیمه نامه دارند.

در بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی بازدید توسط کارشناسان الزامی بوده تا در صورت نیاز پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی و توصیه های ایمنی در بیمه نامه درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجراهای خاص تعیین می گردد.
موارد تحت پوشش با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

خطرات اصلی

آتش سوزی

انفجار

 

نکات مهم در بیمه آتش سوزی غیر صنعتی  

پوشش دهی این بیمه برای هر یک از حرفه ها و مشاغلی که در زیرگروه غیر صنعتی قرار گرفته اند و به شکل مستقیم با ماهیت ریسک و شدت تواتر ریسک حریق در حرفه خود مرتبط هستند، می تواند جز موارد الزامی باشد.

در بیمه آتش سوزی غیر صنعتی برخی موارد ایجاب می کند تا کارشناس بازدید کننده اولیه برخی پیشنهادات کاهش خطر احتمالی تعیین شده را جهت توصیه ایمنی و ضمانت اجرایی به بیمه گر گوشزد نماید.

مقدار تعرفه با توجه به انجام فعالیت های انجام شدنی در محل مورد بیمه و هم چنین کالاها و دیگر موادی که در محل مورد بیمه در معرض فروش قرار می گیرد وابسته است.

 مقدار ارزش هر یک از موارد باید اشاره دقیق و موضوعی شده و تا آن جا که امکان دارد مقدار ارزش بیمه از قبیل مقدار مبلغ بیمه شده بنا، موجودی کالا، محتویات و دیگر اسباب و وسایل تفکیک شده در آن قید شود.

تعیین کردن مقدار ارزش مبلغ بیمه شده به شکل مجزا از ایجاد مشکل در زمان وقوع حادثه و پرداخت خسارت جلوگیری می کند و بدین شکل رسیدگی و پرداخت خسارت بسیار آسان تر می گرد

مشاوره رایگان انواع بیمه نامه

بیمه عمر و بازنشستگی

بیمه درمان تکمیلی خانوده و شرکتی

بیمه مسافرتی

بیمه خودرو ثالث و بدنه

بیمه آتش سوزی

بیمه مسولیت

بیمه باربری

و….

فقط در نمایندگی ۸۱۴۷ نماینده رسمی بیمه سامان

مدیریت خانم پروانه کوهی

۰۹۱۲۶۱۴۸۳۳۴

۰۲۱۸۶۱۱۲۷۰۱