بیمه مسئولیت کارفرما چه تفاوتی با بیمه حوادث دارد؟

ایمنی در محیط کار و داشتن مسئولیت جانی کارکنان از مهمترین نیاز های بیمه‌ای هر کارفرمایی است. از این رو انتخاب و تهیه بیمه نامه مناسب برای کارفرمایان امری ضروری است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اصولا بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث شغلی با یکدیگر اشتباه گرفته ‌می‌شوند  نظر بیمه‌ای، دو بیمه نامه کاملا مجزا با پوشش دهی متفاوت هستند. در این مطلب ما به بررسی  و مقایسه بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث شغلی می‌پردازیم تا تفاوت این دو بیمه نامه مهم را بهتر درک کنید.

 

بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

بیمه مسئولیت کارفرما یا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، خسارات بدنی وارده  به کارکنان در محیط کار و در حین انجام کار که عامل آن اهمال و قصور کارفرما باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش‌های  اصلی بیمه مسئولیت کارفرما شامل جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و یا فوت کارکنان می‌باشد. این بیمه نامه دارای کلوزهای متفاوتی در جهت تکمیل پوشش‌های بیمه نامه است. هر کارفرما با توجه به نوع شغلی که دارد می‌تواند بیمه مسئولیت کارفرمای مرتبط با نوع فعالیت شغلی خود( از قبیل بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت کارفرماهای واحد‌های تولیدی، خدماتی، بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای و  …) را خریداری نماید.

مطالعه کنید سوالات متداول بیمه مسئولیت بیمه سامان


انواع بیمه مسئولیت کارفرما

بر اساس شرایط بیمه مسئولیت مدنی، دسته بندی زیر برای این بیمه نامه انجام گرفته است که هر کدام از دسته بندی‌ها دارای انواع مختلفی می‌باشد.

 1. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (که نوعی از آن بیمه مسئولیت ساختمانی است)
 2. بیمه مسئولیت حرفه ای
 3. بیمه مسئولیت مدنی عمومی
 4. بیمه مسئولیت مدنی فنی مدیران
 5. بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
 6. بیمه مسئولیت مدنی طرح‌های مخصوص
 7. بیمه مسئولیت قراردادی

پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما

 

در این بیمه نامه پوشش های زیر به عنوان پوشش های اصلی این بیمه نامه می‌باشد.

 • جبران هزینه های پزشکی در هر بار خسارت
 • جبران هزینه های پزشکی در طول مدت داشتن بیمه نامه
 • جبران خسارات دیه در ماه های حرام
 • جبران خسارات دیه در ماه های عادی
 • جبران خسارات جانی وارد شده در قبال اشخاص ثالث
 • جبران خسارت حداکثر دیه مورد درخواست در طول مدت بیمه نامه

بیمه مسئولیت کارفرما علاوه بر پوشش‌های فوق، دارای پوشش‌های اضافی در قالب کلوزهای بیمه‌ای می‌باشد که معمولا  کارفرمایان برای داشتن پوشش کامل از کلوزهای زیر کمک می‌گیرند.

 

کلوزهای اضافی بیمه مسئولیت کارفرما

برای داشتن پوشش‌های کامل در انواع بیمه مسئولیت کارفرما، موارد زیر به عنوان پوشش‌های اضافی می‌تواند به انتخاب کارفرما به بیمه مسئولیت  اضافه شود.

 • پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارات جانی که ممکن است برای افراد ثالث (افرادی که هیچگونه رابطه کاری با کارگاه بیمه شده ندارند) اتفاق بیافتد. با این پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، با تعهدات بیمه نامه و معمولا تا دو نفر جانی پوشش می‌گیرد.
 • داشتن پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی. در این پوشش تا سقف مالی که در این کلوز در قبال سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است مسئولیت بیمه گذار در قبال سازمان تامین اجتماعی پوشش می‌گیرد. نحوه محاسبه سقف سرمایه معمولا بصورت :(حقوق پایه*۱۲ماه ماکزیمم تا۱۰سال)می‌باشد.
 • پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه. با انتخاب این کلوز، کارفرمایان در مقابل هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه تا سقف مورد درخواست در این بیمه نامه پوشش دارد.
 • پوشش بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پوشش  افزایش دیات برای سال‌های آتی (یکسال، دو سال)
 • پوشش بیمه‌ای افزایش تعداد کارکنان در طول مدت داشتن بیمه نامه
 • پوشش بیمه‌ایی اعمال متقابل کارکنان در قبال یکدیگر
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار برای ماموریت‌های خارج از کارگاه کارکنان و کارگران وی.  کلوز مذکور با نام می‌باشد و بیمه گذار باید لیست اسامی افراد بیمه شده را به شرکت بیمه ارائه دهد.
 • پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

 

مطالعه کنید بیمه مسئولیت سازندگان بنا


بیمه حوادث

در این بیمه نامه، حوادثی که در اثر فعالیت شغلی و یا غیر شغلی به بیمه شده وارد شود، توسط بیمه حوادث قابل جبران می‌باشد. بیمه حوادث بیمه نامه ای ارزان است که پوشش‌های بیمه ای ارزنده ای را در مقابل این حق بیمه کم به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند.

 

پوشش‌های بیمه حوادث

 • پوشش فوت
 • پوشش نقص عضو
 • پوشش ازکارافتادگی دائم و جزئی
 • جبران هزینه های پزشکی و هزینه های بستری

در بیمه نامه حوادث بر اساس سقف تعهدات مشخص شده در هر بیمه نامه، جبران خسارت هر کدام از پوشش‌های فوق از سوی شرکت بیمه انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه حوادث شغلی بر اساس میانگین سنی افراد تحت پوشش و طبقه شغلی که در آن قرار دارند و میزان سرمایه مورد درخواست، مشخص می‌شود.

 

تفاوت بیمه مسئولیت کارفرما با بیمه حوادث

این دو بیمه نامه از لحاظ ماهیت بیمه ای دو بیمه نامه کاملا جدا هستند که در دو شاخه بیمه‌ای متفاوت قرار دارند. از این رو تفاوت‌هایی اساسی هم در موضوع بیمه شده و هم در پوشش های ارائه شده در هر بیمه نامه وجود دارد که متاسفانه بیشتر افراد از آن بی اطلاع هستند. از این رو ما نیاز به بررسی تفاوت های دو بیمه نامه را احساس کرده و به طور کامل به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. تفاوت بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث را می‌توان به صورت نکات زیر بیان کرد:

 1. در بیمه مسئولیت خسارت‌هایی که مربوط به پرداخت دیات باشد، بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام محاسبه شده و به صورت کامل پرداخت می شود. اما در بیمه حوادث میزان دیات پرداختی بر اساس سرمایه منظور شده در بیمه نامه پرداخت می‌شود و دارای سقف معینی می‌باشند.
 2. هزینه های نقص عضو در بیمه مسئولیت، همانند خسارت دیات بر اساس میزان خسارت واقعی اتفاق افتاده محاسبه شده و پرداخت می‌شود. اما در بیمه حوادث میزان خسارت پرداختی از سوی شرکت بیمه بر اساس سرمایه بیمه نامه قابل پرداخت بوده و بر اساس سقف تعهدات هر بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 3. بیمه مسئولیت می‌تواند به صورت بی نام صادر شود و آوردن نام بیمه شده‌ها در بیمه نامه اجباری نیست، اما در بیمه حوادث حتما باید مشخصات کامل فرد بیمه شده در بیمه نامه آورده شود و در صورت کم و یا زیاد شدن تعداد افراد تحت پوشش حتما باید  تغییرات اتفاق افتاده در بیمه نامه اعمال شود.
 4. بیمه حوادث همه خسارات شغلی و غیر شغلی که  ممکن است در ۲۴ ساعت شبانه روز و در طول مدت داشتن بیمه نامه حوادث اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می‌دهد. اما در بیمه مسئولیت کارفرما فقط حوادث مرتبط کاری که در محل کار اتفاق افتاده باشند و در اثر فعالیت کاری قابل جبران می باشد.
 5. برای کارفرما، بیمه نامه های مسئولیت با توجه به کلوزهای اضافی که می‌تواند روی بیمه نامه‌ها داشته باشد، نسبت به بیمه حوادث یک بیمه نامه کاملی است و همه خسارت‌هایی که مسئولیتش متوجه کارفرماست را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 6. اگر حین کار حادثه‌ای برای کارگر شما پیش آید که خود شما مقصر آن خسارت شناخته شوید، جدا از بحث تقصیر کارگر، فرد خسارت دیده می‌تواند از کارفرما شکایت کرده و جبران خسارت را طلب نماید. در این صورت بیمه مسئولیت می تواند پوشش کامل‌تری را برای کارفرما داشته باشد و در بیمه حوادث فرد کارفرما در قبال چنین اتفاقی هیچ پوششی را ندارد.
 7. با توجه به کلوزهای بیمه نامه مسئولیت، امکان پرداخت دیه بدون رای دادگاه وجود دارد. اما در بیمه حوادث چنین امکانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.
 8. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث با توجه به پوشش‌هایی که دارد می‌تواند خسارات جانی وارد شده به افراد ثالث را جبران کند که چنین پوششی در بیمه نامه حوادث وجود ندارد.منبع بیمه تایم