دارایی گسترده دردست مردم بیمه نیست

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه مسائلی همچون بیمه به صورت تدریجی در جامعه و اقتصاد جا باز می کنند، افزود: آگاهی جامعه باید نسبت به بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه تنها می‌تواند محصولات و پوشش‌های خودرا معرفی کند که اینکار را انجام می‌دهد و آگاهی باید از طرق دیگری هم ایجاد شود.

دارایی گسترده دردست مردم بیمه نیست

 “فضل اله معظمی” درگفت وگوبا چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای نمی توانند افراد جامعه را ملزم به خرید بیمه نامه کنند،آنجایی که الزام قانون وجود داشته باشد همانند شرکت های دولتی و بورسی که موظفند یکسری پوشش های بیمه ای داشته باشند بیمه ها وارد می شوند.

وی، با بیان اینکه تبلیغات شرکت های بیمه ای به اندازه کافی است، افزود: کارشناسان و مدیران بیمه ای همه جا صحبت می کنند و مشکلی از لحاظ معرفی بیمه وجود ندارد و تبلیغات در شرکت های بیمه ای در حدی که از نظر حرفه ای درست باشد وجود دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه صنعت بیمه به اندازه خود رشد داشته است، گفت: اگر 60 درصد سرمایه های کشور بیمه نیستند یعنی اینکه دارایی گسترده ای که در دست مردم است بیمه نیست.

 

معظمی، با اشاره به تعداد کم منازل مسکونی که تحت پوشش بیمه آتش سوزی قراردارند، اظهار کرد: شاید حساسیت هزینه ای باعث می شود که نگاه مردم به بیمه یک نگاه هزینه ای باشد ضمن اینکه هزینه بسیار کوچکی است.

وی، مدعی است که شرکت های جدید که تاسیس می شوند کار جدیدی نمی توانند انجام دهند و فقط می توانند درهمین بازار موجود بازی کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، تصریح کرد که تمامی شرکت هایی که تاسیس می شوند به همین بازار موجود ورود می کنند نه اینکه بتوانند ضریب نفوذ بیمه را درصدی افزایش دهند .

معظمی خاطر نشان کرد:ضریب خسارت برخی از رشته های بیمه ای بالاتر از آن حق بیمه ای است که دریافت می شود در نتیجه خیلی از شرکت ها این رشته ها را از سبد پرتفوی خود حذف می کنند

وی،اذعان داشت که، مسائلی همچون بیمه به صورت تدریجی در جامعه و اقتصاد جا باز می کنند و گاهی هم با رخ دادن حادثه ای توجه مردم به سمت این موضوعات بیشتر جلب می شود.

معظمی اظهار کرد: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باید آگاهی جامعه نسبت به بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه تنها می تواند محصولات و پوشش های خودرا معرفی کند که اینکاررا انجام می دهد و آگاهی باید از طرق دیگری ایجادشود.منبع چابک آنلاین

مطالعه کنید

بیمه درمان تکمیلی سامان طرح عقیق

روش استعلام غیرحضوری تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه سلامت