فرانشیز بیمه درمان

فرانشیز بیمه تکمیلی سامان

 
حتماً به این مورد برخورد کرده‌اید که وقتی برای دریافت هزینه‌های درمانی خود به شرکت بیمه مراجعه می‌کنید و مدارک را ارائه می‌دهید، تمام هزینه پرداختی شما، به شما بازگردانده نمی‌شود. در این گونه مواقع این سوال پیش می‌آید که چرا با وجود داشتن بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه آن، باز هم مجبورید از جیب خودتان هزینه کنید؟ از این رو باید بدانید مسئله‌ای تحت عنوان فرانشیز بیمه تکمیلی وجود دارد
 

فرانشیز به مقداری از هزینه‌های درمانی گفته می‌شود که پرداخت آن برعهده خود بیمه‌گذار است و بقیه هزینه‌های درمان را شرکت بیمه پرداخت می‌کند.

منظور از کلمه فرانشیز میزان درصدی از خسارات است که هزینه آن ها بر عهده شرکت بیمه نبوده و فرد بیمه شده باید آن را پرداخت کند. به این ترتیب که شرکت بیمه درمان تکمیلی یک رقم تعیین شده ای را به عنوان فرانشیز تعیین می کند که این مبلغ از خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.
 
 


مقدار فرانشیز بیمه تکمیلی سامان ۱۰ درصد می‌باشد. به این معنا که هزینه‌های درمانی بیمه‌گذار هرمقداری که باشد حداقل ۱۰ درصد آن باید توسط بیمه‌گذار پرداخت شود. ضمنا اگر شخصی از بیمه پایه خود استفاده نماید در پرداخت خسارت فرانشیز کسر نخواهد شد.


برای مثال هزینه‌های پزشکی فردی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شده‌است، از این مقدار پرداخت ۱۰ درصد یعنی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برعهده‌ی شخص بیمه‌گذار و پرداخت ۹۰ درصد مابقی یعنی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا سقف تعهدات بیمه سامان، برعهده او می‌باشد.

 

برای اطلاع از طرح های بیمه های درمان تکمیلی سامان با مشاورین ما در تماس باشید

۸۶۱۱۲۷۰۱
۰۹۱۲۶۱۴۸۳۳۴

نمایندگی پروانه کوهی با کد رسمی ۸۱۴۷